Kontakt

Toto webové sídlo www.pichne.sk spravuje Obec Pichne a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Pichne

Adresa:
Obecný úrad Pichne
Pichne 27
069 01 Snina

IČO: 00 323 411

DIČ : 2020794611

Bankové spojenie :

Prima banka Slovensko , a.s.  č.ú.:

SK73 5600 0000 0042 0133 3002

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Snina
Región: Sninský
Počet obyvateľov: 570
Rozloha: 1692 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1312

Starosta: Mgr. Július Baník , E-mail : obecpichne@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla:

Sekretariát: 
Tel.:
 +057 768 11 84+057 758 00 28 ,0907 911042
Fax.: 057 / 758 00 27
E-mail: subovapichne@makoba.sk

Kompetencie:
Obec Pichne je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Pichne je zriadený : Spoločný obecný úrad  Snina , ZMOS Sninský región

Úradné hodiny:

Pondelok 7:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
Piatok 7:00 - 13:00, 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

​info@webex.sk

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
overovací kód