Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Pichne 
Pichne 27, 069 01 Snina

Telefón+057 768 11 84, +057 758 00 28 , 0907 911042
E-mail: obecpichne@gmail.com

Starosta: Mgr. Július Baník

Zástupca: Marek Katana

Poslanci OZ:

Marek Katana
Ján Kaščák
Mgr. Renáta Bandurová
Bc. Martina  Štofíková
Michal Rohač

Kontrolór: Štefan Kirňák