Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Pichne 
Pichne 27, 069 01 Snina

Telefón+057 768 11 84, +057 758 00 28 , 0907 911042
E-mail: obecpichne@gmail.com

Starosta: Július Baník

Zástupca: Ing.Martina Šestáková

Poslanci OZ:

Ing.Martina Šestáková
Ing.Marek Čornanič
Michal Rohač
Bc.Martina Štofíková
Michal Bobela

Kontrolór: Štefan Kirňák