• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Vitajte na stránkach obce Pichne

Vitajte na stránkach obce <span>Pichne</span>  Malebná dedina Pichne sa rozprestiera medzi dvoma výbežkami Laboreckej vrchoviny na prijemnom a zdravom návrší v nadmorskej výške 290 m vo vzdialenosti 6km od okresného mesta Snina.    Dedinu obklopuje poľnohospodársky skultivovaná krajina, ktorá je výsledkom intenzívneho pôsobenia samotných dávnych osídlencov a ich potomkov na prostredie, ktoré ich obklopovalo. Charakter ľudskej činnosti v tejto krajine je taký hlboký, že zatláča nepretržitými zásahmi vplyvy prírodných pomerov.
 
Športové podujatia
test
sport ... pripravujeme