SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Cirkev

Gréckokatolícka cirkev Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Adresa:  GKFÚ Pichne č. 54, 069 01 Snina
Tel.:  T-Com 057/7685907 , mobil 0902383787
E-mail:  pichne@grkatpo.sk

Chrám: Zosnutia Presvätej Bohorodičky, postavený v r.1867

Počet obyvateľov: 575
Počet gréckokatolíkov: 212
Vzdialenosť od katedrály: 99 km

Správca farnosti (farár): Mgr. Martin Barna

Filiálky:
Nechválova Polianka - Sv. Michala archanjela, postavený r.1788,

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 272

Zoznam farárov a správcov farností:
Ján Volanský 1689; Vasiľ Habina 1773-85; Peter Habina 1785-1819; Ján Pavlovič 1819-42; Anton Habina 1842-54; Jozef Dzubaj 1854-59; Emanuel Bihary 1859-73; Ján Timko 1873-91; Alexander Kellö 1891-1902; Mikuláš Podhajecký 1902-06; Alexej Bihary 1906-14; Alexej Čabiňak 1914-21; Pantelejmon Špilka 1923-44; Ján Sabo 1945-50;  Ivan Saraka (excur. zo Sniny) 1993-96; Peter Komanický 1996-98; Štefan Paločko 1998-2002; Milan Kuzmiak 2002-03; Pavol Litavec 2003-04; Miroslav Mrug 2004-06, Marcel Pisio 2006 -2010, Rastislav Lišivka 2010 - 2012, 2012 - poverený zastupovanim otec duchovný Mgr. Jaroslav Pasok, 2013- Mgr. Martin Barna

Pichne - Na mieste dreveného chrámu sv. Mikuláša biskupa sa začal v roku 1770 stavať murovaný chrám sv. Mikuláša biskupa, ako to vyplýva zo Súpisu murovaných chrámov v Hostovickom dekanáte z roku 1798. V ňom sa uvádza: „Obec Pichne. Murovanú cerkvu začali stavať v roku 1770 za farára Vasiľa Habinu. Keď nasledujúci farár Peter Habina vložil do pokladne 100 florénov, v roku 1781 za pomoci darov a práce veriacich, hlavne Andreja Verbu, výstavbu cerkvi dokončili.“ V polovici 19. storočia však začala južná stena chrámu klesať, v dôsledku čoho sa trocha nachýlila veža, čo bolo najviac viditeľné na kríži. Tietoproblémy si vyžiadali rozsiahlu rekonštrukciu, predovšetkým zabezpečenie statiky chrámu v roku 1867. Po rekonštrukcii došlo k zmene zasvätenia zo sv. Mikuláša biskupa na Zosnutie Presvätej Bohorodičky.

V odbornej a populárnej literatúre sa dátum výstavby uvádza rok 1810 (Monografia Zemplínskej župy) alebo dokonca rok 1867 (súčasné schematizmy PGKB). Rok 1867 vznikol nesprávnym prevzatím údaju zo schematizmu PGKB z roku 1893, kde sa uvádza, že v roku 1867 bol chrám rekonštruovaný a zároveň došlo k zmene jeho zasvätenia.

Pravoslávna cirkevná obec Pichne

Adresa: Pravoslávny farský úrad, Pichne 76, 069 01 pošta Snina 1
Tel.: 057/7682448 (T – Com), 0904/813597 (T – Mobile),
        0915/602253 (Orange)
E-mail: mariankoval@post.sk

Chrám:  Zosnutia Presvätej Bohorodičky,
postavený v roku 1994  (posviacka základného kameňa v roku 1993)

Počet obyvateľov: 546
Počet pravoslávnych: 197

Správca farnosti: duchovný otec Mgr. Marián Kovaľ


Správca Pravoslávnej cirkevnej obce Pichne  spravuje aj Pravoslávnu cirkevnú obec Nechváľova Polianka, okr. Humenné. Pravoslávny chrám v tejto obci je zasvätený Nanebovstúpeniu Isusa Christa (Vozneseniju Isusa Christa).

Zoznam správcov cirkevnej obce Pichne (v blízkej budúcnosti bude doplnený):
o. Ivanco (1945), o. Joann Sadov (1945-1950), o. Peter Čokina (1954-1977), o. František Greš (1978-1981), o. Jaroslav Činčar (1986-2003), o. Michal Rošič (2003-2007), o. Marián Kovaľ (od 1. júna 2007).