Aktuality | Pichne vola o pomoc

Priatelia, prosíme sledujte našu webstránku, postupne uverejníme žiadosti o pomoc a iné informácie.

Ďakujeme

Zoznam aktualít

(4352.62 kb)
Výzva na predkladanie ponúk
Odstránenie škôd po prívalovej povodni v obci Pichne
(1377.92 kb)
Verejná vyhláška
Smart optický prepoj Snina-Pichne
(572.41 kb)