Aktuality | ÚČET POMOCI PRE OBEC PICHNE

Vážení priatelia, občania, podnikatelia ....

Dovoľujeme si vás požiadať o zdieľanie čísla účtu a prípadné príspevky na tento účet. Účet je zriadený ako transparentný v SLSP na pomoc záplavami postihnutej našej obce Pichne. Za každú pomoc sme veľmi vďační. Veríme, že spoločne zvládneme túto situáciu.

číslo účtu: SK51 0900 0000 0051 7125 2512

Július Baník

starosta obce Pichne

Zoznam aktualít

(4352.62 kb)
Výzva na predkladanie ponúk
Odstránenie škôd po prívalovej povodni v obci Pichne
(1377.92 kb)
Verejná vyhláška
Smart optický prepoj Snina-Pichne
(572.41 kb)
Verejná vyhláška
Územné rozhodnutie
(1244.89 kb)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a pre voľby do obecného zastupiteľstva
(84.51 kb)
Festival kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska
Projekt je podporený z rozpočtu PSK
(1320.17 kb)
Festival kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska
Projekt je podporený z rozpočtu PSK
(1320.17 kb)
(249.44 kb)
Verejná vyhláška
Rodinný dom - stavebné úpravy +prístavba
(456.23 kb)
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce
Komunálne a drobné stavebné odpady z obce
(262.98 kb)